sábado, 18 de junio de 2016

REFLEXIÓ DE L'ASSIGNATURA.

NOVES TECNOLOGIES D' INFORMACIÓ I COMUNCACIÓ EN EDUCACIÓ

Els meus coneixements a nivell de noves tecnologies son prou escassos, conec tot allò que faig servir a diari, però aquest món de la tecnologia que gira molt apressa i sempre tinc la sensació que em quedo desfasada.
També es cert que mai he estat amant de les xarxes socials, com ja he dit altres cops, penso que son eines molt favorables en molts àmbits però que també son dolents segons en mans de qui estiguin, a demes un cop entres en la xarxa es quasi impossible desaparèixer totalment.
Per tant, el sols fet de tindre que crear un blog, ja em va supondre un repte molt gran tant d’aprenentatge com de superació de por aquestos mitjos, tot i així encara no soc fan i penso que encara trigaré en ser-ho, però tot així tinc que dir a favor del blog que em sembla una plataforma ideal per plasmar les idees, i perquè no inclòs fer-lo servir per alliberar-te de carreges que potser mai diries a ningú en un cara a cara, però com he dit aquest també pot supondre un festí per algú que vol ser dolent.
L’assignatura per tot lo que he comentat, sempre la deixava dient el proper semestre que agafaré menys assignatures la agafo i així li puc dedicar mes temps per el meu desconeixement, i no ha estat que la he agafat fins que estic apunt d’acabar la carrera, però he de dir que no sols perquè la tingues que cursar perquè acabo la carrera sinó perquè també es el semestre en que he portat menys assignatures, encara que la situació de salut no m’acompanya’t massa, per tant podríem dir que es una mica cert això de “no deje para mañana lo que puedas hacer hoy” o això de “nunca es el major momento”.
Ara tinc que dir que apesari de tot, la malaltia, la feina, etc., i el volum de treball que comporta l’assignatura m’alegro haver-la fet ara, inclòs penso que no hagués esta de mes cursar-la abans per poder aprofitar lo que estem aprenent en més assignatures, ja que nosaltres estudiem també amb les noves tecnologies en la seva versió més amplia, i la podria fer servir en més assignatures.

Sols dir que potser per a altres lo que he aprés es poc, o sembla lo mínim però per a mi era un repte personal i estic contenta en lo aconseguit, sobretot en el fil conductor que porta l’assignatura i com esta plantejada i exposada. 

CAS PROJECTE.


EL MÓN DE LES LLETRES.

El meu projecte surt de la necessitat que varem detectar dintre de la meva escola, per poder fer arribar els coneixements de la llengua catalana als nens nouvinguts d’una manera atractiva i tindre-la tot lo necessari recollit en un sols cop d’ull, per això que varem crear un symbaloo.
Índex
Contingut
Observacions
Context General
Experiència en ensenyament
2 anys en educació formal.
12 anys en educació no formal.
 A part d’aquesta experiència tinc com
Experiència / Nivell d’expertesa en l’ús de TIC
El meu nivell es baix, com a experiència tinc tant a nivell educatiu com alumna i com a mestra, encara no tot el que tindria que tindre. I també com usaria a nivell d’entreteniment.
Tipus d’escola
Escola d’educació infantil i primària (Pública)
Localització del centre
Barcelona
---
Connexió
 Internet.
---
Localització dels recursos tecnològics
A totes les aules i llocs comuns de mestres i equip directiu, i on mes es concentra evidentment a l’aula d’informàtica.
---
Situació sòcio - econòmica dels alumnes
El nivell es variat però podríem fer una
Mitjana per dir que mitja tirant prou a baix.


En cap moment parlem d’una situació econòmica alta, podem parlar de mitjana a baixa i inclòs molt baixa.
Context de la història o cas
Nivell de l’alumna
Nens de tercer curs d’educació infantil.
Nens de primer cicle de primària.
De 4 a 6 anys.
Àrea / unitat
Llengua.
Fites en la història
Activitats planificades a la sessió o unitat
:Presentació del programa, symbaloo, com funciona i com el farem servir, tant a nivell grupal com individualment.
Fer servir jocs per repassar i ampliar vocabulari ja vist amb format no digital, i així es mes senzilla la familització amb el programa
Coneixement de vocals
Coneixement de consonants.
Construcció de oracions a partir de les inicials de dibuixos.
Treballem el grafisme..
Escriptura de paraules i/o oracions senzilles.

Totes aquestes activitats es porten a terme a partir de pagines web atractives i educatives que ajuden al desenvolupament de l’aprenentatge.

Nivell d’aprenentatge esperat
Esperem que els nens arriben a ser capaços de comunicar-se en situacions quotidianes, així com en un futur poder escriure frases senzilles.
---
Tipus d’activitat


Activitats relacionades amb el aprenentatge de la llengua.
---
Activitats de la història o cas
Tecnologies utilitzades
Ordinador, pissarra digital, projector, symbaloo i pagina web de l’escola.

Raó per la qual la fa servir
- Necessitat de potenciar el llenguatge.
- Facilitar la búsqueda de materials online.
- Creació d’un material atractiu per a despertat l’interès dels nens.
---
Naturalesa de las activitats (tasques cognitives a realitzar)
Conèixer les lletres..
- Aprendre a relacionar paraules amb el seu dibuix corresponent.
- Poder formar frases senzilles.
- Aconseguir expressar-se mínimament en català.
-
Dificultats trobades
Les dificultats son varies des de el desconeixement de la llengua per part dels alumnes, com problemes de concentració i/o interès per aprendre.
---
Ajuda / col·laboració emprada
Ajuda dels meus meus companys de feina.
Col·laboració de meu centre.
---
Rol del professor
Guia i supervisora dels alumnes per ser capaços de resoldre les tasques presentades
I recolzament per poder fixar lo après en el seu sistema cognitiu.
---
Rol de l’estudiant
En principi espectador, després un subjecte actiu que realitza activitats de manera autònoma.

Es autònoma però la presencia del mestre sempre es continua, per si surt un dubte.
Resultats
Observacions
El nens han prestat molt mes atenció que quan fem una explicació, i els resultats han estat mes positius en l’elaboració de les activitats en la pissarra digital que no quan ho fem en paper.
Avaluació de l’aprenentatge
L’avaluació ha estat essencialment portada terme per el mètode de l’observació.
Lliçó apresa pel professor
Dues son les lliçons principals apresses per la meva part, que l’atractiu que donen les noves tecnologies millora el aprenentatge en els nens i nenes, i que els nens actuals ja porten quasi en la seva genètica l’ús d’aquestes.

Història complerta

Entrevistador: Com va sortir l’idea de formar aquest projecte?

Mestra: En l’escola que treballo actualment en l’aula d’acollida, ens vàrem adonar de la necessitat de buscar algun mètode que fos mes atractiu per als nens i per tant practicaren més la llengua, per tant decidirem formar un symbaloo on poder classificar les diferents activitats  i així encontrar tot lo que necessitem fer servir de manera senzilla i ràpida, després d’aquest procés vàrem decidir fer en la nostra pagina web escolar una sèrie de symbaloos classificats en educació infantil, cicle inicial, cicle mitja i cicle superior, i això no sols fer-ho servir per l’aula d’acollida i dintre de l’escola sinó que podem fer-lo servir tot el equip docent, i també poden utilitzar-lo i reballar-lo a casa a traves de la web.

Entrevistador: Sent nens que arriben amb mancances en la seva escolaritat, com es la seva relació amb aquestos mètodes d’ensenyament?

MestraDoncs es sorprenent com les noves tecnologies estan cada vegada mes aregades en el mon, ja que, pot ser arriben sense saber llegir però son capaços de fer servir un ordinador o una pissarra digital sense cap problema, per tant es mes senill treballar amb aquest mètode que amb el tradicional de paper i llapis.


Entrevistador: Què li va fer decidir-se a integrar la tecnologia al projecte?

Mestra: Em vaig decidir per la necessitat de encontrar un mitja d’aprenentatge familiar per a ells i sobretot motivador, i després de fer servir varis recursos vàrem veure que aquest podria ser molt significatiu en el seu procés d’aprenentatge, i així a estat.

Entrevistador: Com a mestra quin a estat el teu paper en l’aplicació del projecte?

Mestra: Doncs després d’aplicar-lo jo diria que he sigut una simple guia, i una mica animadora per mantindré la il·lusió i les ganes de treballar que varen mostrar els nens, ah i per suposat organitzadora ja que tots volin fer-ho tot, i per tant tenia que fe una organització de treball.

MestraEn algun moment del procés has encontrat alguna complicació per implantar-lo?

Professor: Tinc que confessar que si em va arribar una mica a desesperar quant les ordinadors no funcionaven correctament, o la connexió a internet fallada o era molt lenta, tots els que treballem a l’educació suposo hem sofrit aquest fet de posar-te a fer una activitat i que la velocitat de internet no sigui bona i et trastoca la teva programació, a mi personalment això ma passat un parell de cops i ma fet molt ràbia.

Entrevistador: Com penses que es podríem solucionar aquestes dificultats?

Professor: Això queda molt lluny de les meves competències i inclòs de les competències del centre, ja que e recursos que tenim son els que hi ha, al igual que el nivell d’internet es el que hi ha i nosaltres no podem fer res, nomes intentar portar-ho de la millor manera i intentat sobreportar les complicacions.

Entrevistador: Com a mestra has vist una bona evolució dels nens?

MestraEs clar, em va sorprendre com els nens eren capaços de realitzar activitats que abans amb el mètode tradicional no era capaços, per tant per mi es una evolució, i també cap destacar que durant el procés les activitats cada cop les realitzaven amb menys errades, per tant a estat molt encertada aquesta decisió des de el meu punt de vista.Entrevistador: Si ho comparem amb el  mètode tradicional d’aprenentatge. Quina seria l’evolució aconseguida?

MestraSi ho comparem amb el mètode portant a terme fins al moment de paper i llapis hi ha que destacar que l’evolució no te quasi medició, es a dir passar de no realitzar un exercici a fer un de quatre vegades mes dificultats i fer-ho sense errades. Em sembla un pas gegantesc.

Entrevistador: Quant de temps vas dedicar al projecte?

MestraEl temps en el que vaig desenvolupar va estar dues setmanes amb 4 sessions cada setmana per a cada nivell, però tinc que dir que veient els resultats continuo utilitzant aquest programa i potenciant l’aprenentatge dels meus alumnes.

Entrevistador: Estàs satisfeta amb els resultats?

MestraCrec que la contestació la dono al llarg de tota aquesta entrevista, ja que, que els teus nens evolucionen d’aquesta manera, penso que es una de les coses més gratificants per un docent, per tant estic molt satisfeta i molt contenta en lo que aquest projecte a proporcionat als meus alumnes.

Entrevistador: Per tant has aconseguit superar els objectius marcats?

Mestra: Home si et digues que els han alcançat 100% estaria mentit, ja que per exemple encara presenten mancances en la producció d’oracions, es per això que continuaré amb el projecte per assolir tots els continguts proposats i aconseguir els objectius, i inclòs alcançar de nous proposats.

Entrevistador: Moltes gracies per el teu temps. Espero que el aprenentatge el teus nens continua creixent.

Professor: Gracies. Jo també ho espero. Ha estat un plaer aquesta entrevista.

CAS PERSONAL

 EXPOSICIÓ DEL MEU PROPI PROCÉS D'APRENENTATGE EN FORMA DE CAS
Aprenentatge que es pretén

En aquesta ultima activitat es pretén aprendre a fer servir les noves tecnologies en les tasques relacionades amb l’educació.
Es per això que em creat diversos projectes que es tenim que dur a terme dintre del mon de l’educació, i en els quals tenim que fer servir noves tecnologies.
Índex
                Contingut
Observacions
Context General
Experiència com a estudiant
Auxiliar d’infermeria.
Tècnic superior en educació infantil.
Mestra d’educació Infantil i primària. Actualment estudiant de psicopedagogia.
Experiència en ensenyament
 Formal: 2 anys / No formal: 12 anys.
Experiència / Nivell d’expertesa en l’ús de TIC
Nivell d’usuari.
---
Centre d’estudis
Universitat oberta de Catalunya.
Localització del centre
Seu virtual/ Seus físiques en diferents localitzacions geogràfiques.
Connexió
Internet.(Fibra Optica)
---
Localització dels recursos tecnològics
Casa, escola, biblioteques publiques, cafeteries amb wifi, medis de transports.
---
Situació sòcio - econòmica de l’alumna

Classe mitjana/ Obrera.
---
Context de la història o cas
Nivell de l’alumna
Diplomatura en magisteri d’educació Infantil.
---
Àrea / unitat
Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació.
---
Fites en la història
Activitats planificades a la unitat
- Avaluació Inicial(coneixements previs).
- Creació d’un blog personal.
- Debat.
- Informe de Síntesi.
- Creació de mapes conceptuals amb el programa cmaps.
- Projecte TIC i aprenentatge significatiu.
- Cas personal i del projecte en forma de model d’experiències.
- Autoavaluació i avaluació d’un company.
---
Nivell d’aprenentatge esperat
(Objectius pla docent)
- Delimitar les diferents formes de conceptualitzar la Tecnologia Educativa, discriminant els seus límits i marcs d'actuació.

- Valorar la importància dels factors socioculturals i comunicatius en les situacions d'aprenentatge.

- Dissenyar situacions d'aprenentatge mediades per eines tecnològiques, que potenciïn l'aprenentatge significatiu i el canvi conceptual.

- Desenvolupar una actitud positiva però realista davant de l'aplicació de les TIC a les situacions d'ensenyament i aprenentatge.
---
Tipus d’activitat
Variació d’activitats pràctiques que fan que puguis fer servir els coneixements de teòrics de l’assignatura, aplicats a casos concretes i sempre fer servir la teva opinió.
---
Activitats de la història o cas
Tecnologies utilitzades
Ordinador portàtil.
Office.
Programa cmpas.
Youtube
Aula virtual de la UOC
Raó per la qual la fa servir
Necessitat per poder realitzar les feines de l’assignatura i per necessitat pròpia per poder aprendre coses noves necessàries per al bon desenvolupament de l’assignatura.
---.
Naturalesa de las activitats (tasques cognitives a realitzar)
Utilització de les noves tecnologies en el camp de l’educació.
Raonaments i discussions en torn a diferents punt de vista de lo vist a la part teòrica..
---
Dificultats trobades
. La meva falta de coneixements.
  El temps que requereix  l’assignatura.
---
Ajuda / col·laboració emprada
Els propis companys d’aula, els meus companys de feina, la teoria
 I sobretot el consultor.

No es per fer-li la pilota la consultor però en la meva situació ha estat una gran ajuda i comprensió.
Rol del professor
Orientador, dinamitzador, suport, reforç.
---
Rol de l’estudiant
Ha intentat ser un alumne dinàmic i participatiu, obert a tot nou aprenentatge.
---
Resultats
Observacions
Crec que podrien haver estat millor però encara així em sento orgullosa  perquè jo se del meu esforç per arribar fins aquí sense perdrem massa en el camí.
---
Avaluació de l’aprenentatge
Avaluació penso que en aquesta assignatura es constant, tot i així sempre tenim l’avaluació reglamentaria de les pacs, i la que nosaltres mateixos fem, tant d’un mateix com d’un company.
---
Lliçó apresa per l’estudiant
Les noves tecnologies et donen moltes oportunitats per desenvolupar la feina com a docent, però es necessari estar en formació continua pel que fa aquest àmbit, perquè sinó acabes perdent i et quedes obsolet en molt poc de temps, i sobretot paciència i dedicació per aprendre a fer servir nous programes.---


Història complerta

Entrevistador: Què t’ha aportat l’assignatura de “Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació”.

Estudiant: Nous aprenentatges en diferents programes, perdre una mica la por encara que no tota a les xarxes socials, i sobretot tindre paciència i crear-me interès per descobrís diversos programes.

Entrevistador: No sé per què però percebo cert respecte sobre el tema tecnològic?

Estudiant: Cert respecte no, molt de respecte, sempre que em poso a fer algo em dona por que pugui fer algo malament i estropera l’ordinador, i al mon virtual perquè em dona la sensació que et quedes com a nus davant de tothom.

Entrevistador: Has vist satisfetes les teves expectatives?

Estudiant: Les meves inicials potser no perquè tenia una altra concepció de l’assignatura, però un cop vist els objectius que es volien complir crec que si i inclòs una mica mes.

Entrevistador: En quina de les PACs creus que has aprofundit més en els coneixements?

Estudiant: Tindria que fer una separació ja que per poder fer els primers mapes conceptuals vaig tindre que aprofundir molt em com s’utilitzava.
Però si parlem de coneixement en general hi ha que destacar l’ultima ja que ha estat un procés mes llarg i això també a donat més temps per poder aprofundir.

Entrevistador: Creus que l’assignatura t’ha aportat un altre punt de vista com a psicopedagoga?

Estudiant: Com a psicopedagog no sabria dir-te ja que encara que em fet activitats amb aquest rol no he treballat com a tal mai, però si que pus assegurar que tant com a mestra com a estudiant m’ha aporta’t un altre punt de vista d’ensenyar i com a estudiant de poder entregar treballs mes estructurats.

Entrevistador: Quin ha sigut el paper del professor?

Estudiant: Jo penso que ha estat un gran ajut en tot moment, i un guia d’assignatura constant i molt involucrat en tot el nostre procés d’aprenentatge.

Entrevistador: Creus que el programa Cmaptools et pot resultar útil en la teva tasca diària?

Estudiant: Home amb el dia a dia no crec que ho fera servir, però en un futur per presentacions com a estudiant, o per recurs si algun dia en lloc de fer classe amb nens petits,  i faig amb mes grans si seria un programa que els recomanaria. Però pensant en el meu alumnat actual no crec que sigui l’eina mes profitosa per ells.


Entrevistador: Com s’ha dut a terme l’avaluació?

Estudiant: L’avaluació ha esta continuada, es per això que les pacs van pujant el seu percentatge de puntuació, de la primera a l’ultima. El mestre avalua les teves feines, i tu tens l’oportunitat d’avaluar el teu treball, i el d’un company determinat al atzar. Ara a fi de curs també hi ho farem però mes acurada fent servir com a base el blog del company que ens correspon.

Entrevistador: Molt bé. Moltes gràcies per dedicar-me una part del teu temps.

Estudiant: Ha esta un plaer. Gracies a tu.